เชิญชวนทุกท่านรับชมวิดิโอกิจกรรมย้อนหลัง #บนเส้นทางอันไม่รู้จบ ของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมวิดิโอกิจกรรมย้อนหลัง #บนเส้นทางอันไม่รู้จบ ของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา การบรรยายทางวิชาการรำลึก ๑๐๑ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ***วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564 .

#รอบเช้า ๑๐.๐๐ น. ปาฐกถา: ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ผู้เป็นครูภาษาไทย โดย…รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา (ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม สาขาวิชาภาษาไทย) รับชมย้อนหลังได้ ที่นี่

#รอบบ่าย** เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป การสืบสานและสร้างสรรค์องค์ความรู้ภาษาไทยในตำรา “ลักษณะภาษาไทย” ของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ . ”อันเนื่องด้วยชื่อ”: ศัพท์ทางธรรมชาติวิทยาในภาษาไทยที่มาจากภาษาเขมรและภาษามอญ อาจารย์ ดร.ดาวเรือง วิทยารัฐ . คุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ต่อการศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์

—–ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี—–

(**ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายใน “#รอบบ่าย” ผ่านทางเฟซบุ๊ก “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ในเวลา ๑๓.๐๐ น. โดยจะแพร่ภาพสดเท่านั้น ไม่มีบันทึกคลิปการบรรยายให้รับชมย้อนหลัง)

[post-views]