เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ หัวข้อ “ชื่อเฉพาะ…แปลได้ ไทย-ฝรั่งเศส แปลด้วยภาษาศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุ่งธีระ

ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ หัวข้อ “ชื่อเฉพาะ…แปลได้ ไทย-ฝรั่งเศส แปลด้วยภาษาศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุ่งธีระ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รับชมผ่านโปรแกรม Facebook Live ที่เพจ “French Section of the Faculty of Arts, Chulalongkorn University”

[post-views]