ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความวิวิธนัย ภาษาไทยวินิจ: นานาทรรศนะว่าด้วยภาษาไทย เนื่องใน #วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ #เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความวิวิธนัย ภาษาไทยวินิจ: นานาทรรศนะว่าด้วยภาษาไทย เนื่องใน #วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ #เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ นับแต่อดีต ปราชญ์ภาษาไทยได้ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนแสดงทรรศนะเกี่ยวกับภาษาไทยในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจไว้เป็นจำนวนมาก ทรรศนะเหล่านี้นับว่ามีคุณค่าต่อการศึกษาทำความเข้าใจภาษาไทยในมิติต่าง ๆ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงได้คัดสรรทรรศนะเกี่ยวกับภาษาไทยมาแสดงไว้ ณ ที่นี่

สามารถคลิกดูภาพเพื่ออ่านรายละเอียด หรือเข้าถึงบทความได้ ที่นี่

[post-views]