ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง : การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ”

เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง : การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ” จำนวนมาก หากท่านไม่สามารถเข้าห้องประชุม Zoom ตามลิงก์ที่ส่งให้ท่านได้ ท่านสามารถติดตามชมการเสวนาทางออนไลน์ใน Facebook เพจต่อไปนี้ FB คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ FB เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

[post-views]