ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ ผู้แทนบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวนสองล้านบาท เพื่อร่วมสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และจัดตั้งศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข) ได้ต้อนรับและขอบคุณ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ รุ่น อ.บ. 59…

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รับรางวัลสุรินทราชา นักแปลและล่ามดีเด่น

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รับรางวัลสุรินทราชา นักแปลและล่ามดีเด่น ดังต่อไปนี้…

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางสาวกัญญาภัทร มีชัย ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางสาวกัญญาภัทร มีชัย ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ คว้าเหรียญเงิน(ประเภททีมหญิง) จากการแข่งขันกีฬาฟันดาบ…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในพิธีพระราชทาน…

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมโรงเล่า ในหัวข้อ“ดูละคร=บาป?” การละครอินเดียโบราณในบริบทวัฒนธรรมต่างศาสนา

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมโรงเล่า ในหัวข้อ“ดูละคร=บาป?”…

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนไปอบรมต่อ ณ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา สาธารณรัฐเกาหลี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนไปอบรมต่อ ณ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา…

ขอเรียนเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะ “การอ่าน” ดาวน์โหลดหนังสือเรื่อง ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

#อ่านฟรีebook สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะ “การอ่าน” ดาวน์โหลดหนังสือเรื่อง ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต…

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดจากวรรณกรรมเยาวชนเยอรมัน “ชะตรูว์เวิลเพเทอร์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 6000 บาท

เนื่องในวาระครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดจากวรรณกรรมเยาวชนเยอรมัน “ชะตรูว์เวิลเพเทอร์” ชิงเงินรางวัลมูลค่า…

หนังสือ เกียรติภูมิจุฬาฯ : ๔๐ ปีแรกแห่งการวางรากฐานอุดมศึกษาที่พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในแผ่นดิน

หนังสือ เกียรติภูมิจุฬาฯ : ๔๐ ปีแรกแห่งการวางรากฐานอุดมศึกษาที่พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในแผ่นดิน วางจำหน่ายแล้ว…

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปี 25641

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปี 25641…

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโรงเล่า ในหัวข้อ“ดูละคร=บาป?”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโรงเล่า ในหัวข้อ“ดูละคร=บาป?” การละครอินเดียโบราณในบริบทวัฒนธรรมต่างศาสนาในวันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 2565 เวลา 19.00 น.LIVE บนเพจสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโรงเล่าโดย ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้วและ อ. ดร.บุณฑริกา บุญโญ