ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโรงเล่า ในหัวข้อ“ดูละคร=บาป?”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโรงเล่า ในหัวข้อ“ดูละคร=บาป?” การละครอินเดียโบราณในบริบทวัฒนธรรมต่างศาสนาในวันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 2565 เวลา 19.00 น.
LIVE บนเพจสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโรงเล่าโดย ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้วและ อ. ดร.บุณฑริกา บุญโญ