ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ ผู้แทนบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวนสองล้านบาท เพื่อร่วมสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และจัดตั้งศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข) ได้ต้อนรับและขอบคุณ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ รุ่น อ.บ. 59 ในฐานะผู้แทนบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่มอบเงินจำนวนสองล้านบาท เพื่อร่วมสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และจัดตั้งศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์

การจัดตั้งศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์ ถือเป็นการสนองตอบต่อทิศทางของการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นในการค้นคว้าวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ และจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างบัณฑิตอักษรศาสตร์ที่มีทักษะความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นในโลกอนาคต

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง