คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ได้มาร่วมพูดคุยกับนิสิตรายวิชาประวัติวรรณคดีลาตินอเมริกา

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2558 จากผลงาน “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” และปี 2561 จาก “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ” ได้มาร่วมพูดคุยกับนิสิตรายวิชาประวัติวรรณคดีลาตินอเมริกาในหัวข้อ “สัจนิยมมหัศจรรย์และผลงานของคุณวีรพร นิติประภา” โดยมุ่งเน้นความสนใจผลงานสัจนิยมมหัศจรรย์ที่โด่งดังของลาตินอเมริกาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวนิยายของคุณวีรพร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แขก(ไม่)แปลกหน้า: คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทย” โดย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์