ขอเชิญร่วมกิจกรรม MA in Foreign Languages (English) Q&A Facebook Live

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญทุกท่านมารู้จักกับอาจารย์ส่วนหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) จะพบกับท่านใดบ้าง แต่ละท่านสอนวิชาใด มีความเชี่ยวชาญและความสนใจด้านใด คลิกดูคลิปนี้ได้เลย และโปรดรอรับชม MA in Foreign Languages (English) Q&A Facebook Live ได้ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. ที่เพจของภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ทุกท่านพร้อมให้ข้อมูลและตอบทุกคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ)

See you on Friday 15 January ? https://www.facebook.com/watch/?v=1080863205720572

[post-views]