ขอเชิญชวนร่วมการเสวนาเรื่อง “ทุนนิยมแห่งเรือนกาย” การขายความงามสตรีบนเวทีประกวดนางงาม

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนร่วมการเสวนาเรื่อง “ทุนนิยมแห่งเรือนกาย” การขายความงามสตรีบนเวทีประกวดนางงาม ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

โดยวิทยากร
คุณวอลลี่ สุภาพ นักศึกษา Columbia University
รศ. ดร.แพร จิตติพลังศรี
อ.ฐิติพงษ์ ด้วงคง
คุณศรัณย์ มหาสุภาพ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ CompLit Chula