ขอเชิญรับชมการบรรยายย้อนหลังเรื่อง “การชำระคัมภีร์ต้นฉบับมหาปราติหารยสูตรจากกิลกิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การชำระคัมภีร์ต้นฉบับมหาปราติหารยสูตรจากกิลกิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่

เนื้อหาการบรรยาย

มหาปราติหารยสูตรเป็นพระสูตรที่เล่าเรื่องการแสดงปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถี สำนวนภาษาสันสันสกฤตที่เก่าที่สุดของนิกายมูลสรวาสติวาทิน คัมภีร์ต้นฉบับมหาปราติหารยสูตรปรากฏเป็นชิ้นส่วนมีสภาพไม่สมบูรณ์ พบที่เมืองกิลกิต ประเทศปากีสถาน กำหนดอายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-8 การบรรยายครั้งนี้จะเล่าถึงขั้นตอนการศึกษา การปริวรรตและจัดทำฉบับชำระเชิงวิพากษ์ ซึ่งทำให้สามารถสืบสร้างตัวบทมหาปราติหารยสูตร สำนวนภาษาสันสกฤตที่มีความใกล้เคียงกับตัวบทดั้งเดิมมากที่สุด

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง