รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

1. 7 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง “ความสัมพันธ์ของไทย-จีน ในสมัยราชวงศ์ฮั่น” โดย รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
2. 14 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง “การใช้ AI บอกสมัยการประพันธ์” โดย ผศ.ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์
3. 21 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง “โครงการคลังข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติแห่งชาติ” โดย ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
4. 28 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง “ขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรด้วย OKR” โดย คุณณัฐกานต์ กลั่นวารี

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล