ทายาทศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์มอบทุนเพื่อก่อตั้งเงินทุนศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารต้อนรับทายาทศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ได้แก่ คุณศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ คุณกันยา ส่งเสริมมงคล คุณธนาศรม สวัสดิ์พาณิชย์ และคุณธนิศรา สวัสดิ์พาณิชย์ ซึ่งกรุณามอบทุนเพื่อก่อตั้งเงินทุนศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต ในปี 2487 ก่อนที่จะไปศึกษาต่อทางด้านศึกษาศาสตร์ ท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญด้านการศึกษา อาทิ ตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา และตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เงินทุน ศาสตราจารย์​ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ สนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ด้วยการอ่านเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้าง และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง