รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนธันวาคม 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนธันวาคม 2563

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

  1. 5 ธันวาคม 2563 เรื่อง “ภาพตัวละครชายในพระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีนร่วมสมัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดย ผศ.ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์
  2. 12 ธันวาคม 2563 เรื่อง “การบันทึกเหตุการณ์ของไทยในมุมมองวัฒนธรรมสารสนเทศ” โดย อ.ดร.นยา สุจฉายา
  3. 19 ธันวาคม 2563 เรื่อง “การเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการ: ความขัดแย้งระหว่างความสามารถในการเข้าถึงได้และการจัดการสิทธิดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร
  4. 26 ธันวาคม 2563 เรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาคลังเก็บเว็บถาวรด้านมานุษยวิทยา: ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมภาคีการสงวนรักษาอินเทอร์เน็ตสากล” โดย อ.ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล