เชิญรับชมวิดีโอโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “มิติทางจริยธรรม สังคม และศาสนาของปัญญาประดิษฐ์”

โครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “มิติทางจริยธรรม สังคม และศาสนาของปัญญาประดิษฐ์” โดย ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 มกราคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

คลิกเพื่อรับชมวิดีโ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง