รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมกราคม 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมกราคม 2564
ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

  1. 2 มกราคม 2564 เรื่อง “เทศกาลขึ้นปีใหม่ของญี่ปุ่น” โดย ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
  2. 9 มกราคม 2564 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ (Infographics): กรณีศึกษาข้อมูลภาพจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ” โดย อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน
  3. 16 มกราคม 2564 เรื่อง “นักท่องเที่ยวหญิงในเรื่องเล่าการเดินทางไทย” โดย ผศ.ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
  4. 23 มกราคม 2564 เรื่อง “การนำเสนอภาพของตนเองของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์” โดย อ.ดร.ตรีพล เกิดนาค
  5. 30 มกราคม 2564 รีรันของวันที่ 5 กันยายน 2563 เรื่อง “แนะนำหนังสือลักษณะภาษาไทยของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา” โดย ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.ph

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง