โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม หัวข้อ “การสร้างความเป็นอื่น (ส่วนหนึ่งหรือส่วนเกิน?): กรณีแรงงานจากเมียนมาในสมุทรสาคร”

การบรรยายพิเศษโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในหัวข้อ “การสร้างความเป็นอื่น (ส่วนหนึ่งหรือส่วนเกิน?): กรณีแรงงานจากเมียนมาในสมุทรสาคร” โดย อ.ดร.พุทธพร อารีประชากุล จากภาควิชาภูมิศาสตร์ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.30 น.
คลิกเพื่อรับชมวิดีโ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง