รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนเมษายน 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนเมษายน 2564 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

3 เมษายน 2564 เรื่อง “เมืองอัจฉริยะ: การนิยามความหมายจากแนวความคิดของคนกรุงเทพฯ” โดย อ.ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์
10 เมษายน 2564 เรื่อง “เรื่องเล่าจากโรงงาน: วิถีชีวิตและขอบเขตทางชาติพันธุ์ระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานจากเมียนมา” โดย อ.ดร.พุทธพร อารีประชากุล
17 เมษายน 2564 เรื่อง “การใช้ข้อมูลจาก social media เพื่องานวิจัยด้านภูมิศาสตร์” โดย อ.ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์
24 เมษายน 2564 เรื่อง “การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการศึกษาแหล่งหญ้าทะเล” โดย อ.ดร.ชนิตา ดวงยิหวา

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.ph

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง