ขอเชิญรับฟังรายการปกิณกะอินเดีย (ย้อนหลัง) ตอน ทัศนะต่อพุทธศาสนาของนักเขียนฮินดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

ขอเชิญรับฟังรายการปกิณกะอินเดีย (ย้อนหลัง) ตอน ทัศนะต่อพุทธศาสนาของนักเขียนฮินดีในสังคมพหุวัฒนธรรม https://curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=11188 สัมภาษณ์ อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ รายการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz. วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 *สามารถกดฟังได้ในลิงก์ข้างต้นค่ะ*

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง