ผศ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร และ อ. ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร และ อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อดังกล่าว กลุ่มโรงเรียนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยมีกำหนดการประกวด ดังนี้

1. รอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
2. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดลพบุรี  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน