ขอแสดงความยินดีแก่ คุณพจน์ หาญพล ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ คุณพจน์ หาญพล อ.บ. 49 (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง