ผศ. ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง