มอบเงินจำนวน 100,500 บาทแก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบโครงการจัดทำกล่องยาและเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบผู้ป่วยโรคโควิด-19

วันที่ 6 สิงหาคม ปี 2564 รศ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ ในฐานะผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์คณะอักษรศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบเงินจำนวน 100,500 บาทแก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบโครงการจัดทำกล่องยาและเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวในบ้านและในโรงพยาบาลสนาม การนี้ นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ และนายอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร เป็นตัวแทนผู้รับมอบ


คณะอักษรศาสตร์ โดยคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งการจัดหาข้าวกล่องและการจัดทำกล่องยาและเวชภัณฑ์ นับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมเป็นต้นมา มีผู้สมทบทุนเข้าโครงการข้าวแสนกล่องผ่านคณะอักษรศาสตร์แล้วจำนวน 382,301.79 บาทและคณะฯ ได้อุดหนุนร้านค้าต่างๆ ในโรงอาหารคณะฯ ไปแล้วจำนวน 10,290 กล่องเพื่อแจกจ่ายไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ


คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนและยังคงเปิดรับการสมทบทุนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง