ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมเสวนา Russian Chula Talks Education

หัวข้อ “การศึกษาระดับอนุบาลในประเทศรัสเซีย”
รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่

หัวข้อ “การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศรัสเซีย”
รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่

หัวข้อ “การศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศรัสเซีย”
รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่

หัวข้อ “การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศรัสเซีย”
รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่

หัวข้อ “การศึกษาหลักสูตรพิเศษในประเทศรัสเซีย”
รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์