รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

6 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “โครงการละครนอกโรง Since 1971 (เริ่ม ๒๕๑๔)”
วิทยากร ผศ. ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์
ผู้ดำเนินรายการ อ.เปรมรินทร์ มิลินทสูต

13 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “ดู”มือ”ดู”แขน” ผ่านแว่นแบบลักษณ์ภาษา”
วิทยากร ผศ. ดร.วิภาส โพธิแพทย์
ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ประไพพรรณ พึ่งฉิม

20 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “เหลืองเรืองรองฤาแดงเฉิดฉัน? : มหัศจรรย์แห่งคำเรียกสี ”
วิทยากร ผศ. ดร.วิภาส โพธิแพทย์

27 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “สังฆาธิปไตยในพระวินัยปิฎก: การปกครองของพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์ เพื่อพระสงฆ์”
วิทยากร ผศ. ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข


ผู้ดำเนินรายการ อ.เปรมรินทร์ มิลินทสูต
ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]