ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อแรกของซีรีย์ชุด “สื่อ” ในโซเวียต/รัสเซีย

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Russkiy Mir Foundation ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อแรกของซีรีย์ชุด “สื่อ” ในโซเวียต/รัสเซียในตอนที่มีชื่อว่า “ทำความรู้จักกับสื่อในรัสเซีย” โดยในหัวข้อนี้วิทยากรจะนำทุกท่านไปรู้จักกับ
– ประเภทของสื่อในประเทศรัสเซีย
– โซเชียลมีเดียยอดนิยมของคนรัสเซีย
– หน่วยงานของรัสเซียที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลสื่อ
– และมีสื่อใดบ้างที่ถูกปิดกั้นการเข้าถึง
ดำเนินรายการโดย อ. ดร.ชนันพร เหมสกุล

รับชมวิดิโอย้อนหลัง ที่นี่

หัวข้อ “พัฒนาการในการควบคุมดูแลสื่อในรัสเซีย” ในหัวข้อนี้รายการของเราจะนำทุกท่านไปรู้จักกับประวัติศาสตร์รัสเซียผ่านเรื่องราวของการกำกับควบคุมดูแลสื่อตั้งแต่ในยุครัสเซียโบราณจนถึงยุคสหภาพโซเวียต
ดำเนินรายการโดย อ. ดร. ชนันพร เหมสกุล
และวิทยากรรับเชิญคุณณัฐนพ พลาหาญ นิสิตปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์สื่อ วิทยาลัยวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รับชมวิดิโอย้อนหลัง ที่นี่

หัวข้อ “สื่อ” กับ การเป็น “เครื่องมือของรัฐ” ในการเผยแพร่แนวคิดสังคมนิยม: ภาพสะท้อนจากผลผลิตทางวัฒนธรรมของโซเวียต (ตอนที่ 1) โดยประเด็นปัญหาที่จะนำมาพูดคุยกับวิทยากรในหัวข้อนี้ คือ
– อำนาจและกลไกในการควบคุมสื่อของรัฐคืออะไร
– แนวคิดสังคมนิยมสามารถสะท้อนออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทใดบ้าง
ดำเนินรายการโดย อ. ดร. ชนันพร เหมสกุล
วิทยากรรับเชิญ คุณณัฐนพ พลาหาญ นิสิตปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์สื่อ วิทยาลัยวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
และ อ. ดร.จิราพร ร่วมพงษ์พัฒนะ (ตรีวิเศษศร) อ.ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับชมวิดิโอย้อนหลัง ที่นี่

หัวข้อ “สื่อ” กับ การเป็น “เครื่องมือของรัฐ” ในการเผยแพร่แนวคิดสังคมนิยม: ภาพสะท้อนจากผลผลิตทางวัฒนธรรมของโซเวียต (ตอนที่ 2) โดยประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกับวิทยากรในหัวข้อนี้ คือ
– ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ รวมไปถึงภาพยนตร์ที่สะท้อนภาพแนวคิดสังคมนิยม
– ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐได้เข้าไปควบคุมสื่อโดยการแฝงแนวสังคมนิยมในสมัยสภาพโซเวียต
ดำเนินรายการโดย อ. ดร.ชนันพร เหมสกุล
วิทยากรรับเชิญ คุณณัฐนพ พลาหาญ นิสิตปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์สื่อ วิทยาลัยวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
และอ. ดร.จิราพร ร่วมพงษ์พัฒนะ (ตรีวิเศษศร) อ.ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับชมวิดิโอย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์