ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า จากภาควิชาภาษาเอเชียใต้ ในหัวข้อ “ราหู…จากภารตะสู่สายมูสมัยใหม่”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า จากภาควิชาภาษาเอเชียใต้ ในหัวข้อ “ราหู…จากภารตะสู่สายมูสมัยใหม่” ร่วมวงเล่าโดย อ. ดร.ภัทรธรณ์ แสนพินิจ คุณภัสสรา บุญญฤทธิ์ และ อ.ดร.บุณฑริกา บุญโญ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา

รับชมวิดีโอได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง