การบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาส 105 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ บำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาส 105 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (QITEP) ด้านภาษา จัดโครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สนใจศึกษาภาษาไทย