ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า ในหัวข้อ “ใครอยากเป็นเศรษฐี (ฉันน่ะสิๆ) เรามีเรื่องเล่า: เทพเจ้าโชคลาภในวัฒนธรรมอินเดีย-จีน”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า จากภาควิชาภาษาเอเชียใต้ ในหัวข้อ “ใครอยากเป็นเศรษฐี (ฉันน่ะสิๆ) เรามีเรื่องเล่า: เทพเจ้าโชคลาภในวัฒนธรรมอินเดีย-จีน” ร่วมวงเล่าโดย ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง(แขกรับเชิญพิเศษ) ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และ อ.ดร.บุณฑริกา บุญโญ
ในวันพุธที่ 26 ม.ค. 65 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา

รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล