ขอเชิญชมบันทึกการเสวนาย้อนหลังในหัวข้อ “สอนภาษาหน้าจอ: ทำอย่างไรผู้เรียนจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด”

ในช่วงเวลาที่ต้องเรียนผ่านหน้าจอ การเรียนทักษะภาษานับเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้สอน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมบันทึกการเสวนาย้อนหลังในหัวข้อ “สอนภาษาหน้าจอ: ทำอย่างไรผู้เรียนจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด” ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ. ดร.พรพิมล ศุขะวาที คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.มัทธนี พลังเทพินทร์ สถาบันภาษา ผศ. ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู และ อ. ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข คณะอักษรศาสตร์ การเสวนาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ล่ามพูดพร้อมภาษาอังกฤษจากศูนย์การแปลเเละล่าม คณะอักษรศาสตร์

รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แขก(ไม่)แปลกหน้า: คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทย” โดย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์