ขอเชิญชมบันทึกการเสวนาย้อนหลังในหัวข้อ “สอนภาษาหน้าจอ: ทำอย่างไรผู้เรียนจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด”

ในช่วงเวลาที่ต้องเรียนผ่านหน้าจอ การเรียนทักษะภาษานับเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้สอน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมบันทึกการเสวนาย้อนหลังในหัวข้อ “สอนภาษาหน้าจอ: ทำอย่างไรผู้เรียนจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด” ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ. ดร.พรพิมล ศุขะวาที คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.มัทธนี พลังเทพินทร์ สถาบันภาษา ผศ. ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู และ อ. ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข คณะอักษรศาสตร์ การเสวนาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ล่ามพูดพร้อมภาษาอังกฤษจากศูนย์การแปลเเละล่าม คณะอักษรศาสตร์

รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์