ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังความคิดเห็นต่อประเด็นการรับมือด้านมืดในชีวิตของเด็ก ผ่านภาพยนตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรมร่วมสมัย

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับเพจ Review เวิ่น ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังความคิดเห็นต่อประเด็นการรับมือด้านมืดในชีวิตของเด็ก ผ่านภาพยนตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มาแสดงความเห็นร่วมกับสามพิธีกรนักเวิ่น เมื่อเสาร์ที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ผ่านสองช่องทางที่ เพจ Complit Chula และ เพจ Review เวิ่น

เด็กมักจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นผ้าขาวที่บริสุทธิ์ ที่ผู้ใหญ่จะต้องคอย “”ป้อน”” ผ่านกระบวนการสั่งสอนต่างๆ แต่ในชีวิตของเด็กๆ บางคนก็อาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์การสูญเสียหรือความรุนแรงที่หนักหนาเอาการแม้แต่สำหรับผู้ใหญ่ ไปจนถึงการทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ เช่น LGBTQ หรือคนต่างด้าว แล้วเด็กๆ จะรับมือเหตุการณ์หรือประเด็นเหล่านี้อย่างไร เมื่อสื่อ “เด็ก” ในปัจจุบัน เช่น หนังสือ การ์ตูน วรรณกรรม ภาพยนตร์ ไม่ได้แค่พูดเรื่องของเด็ก แต่แต้มเรื่องราวการสูญเสีย และประเด็นทางสังคมลงไป สื่อต่างๆ เหล่านั้น มีส่วนช่วยให้เด็กผ่านสถานการณ์นี้ไปได้หรือไม่ แล้วเด็กๆ เรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างไร สิ่งนี้สำคัญอย่างไรในการเติบโตเป็น “”ผู้ใหญ่”” “

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แขก(ไม่)แปลกหน้า: คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทย” โดย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์