รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนเมษายน 2565

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนเมษายน ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

2 เมษายน 2565
เรื่อง “สีสัน สัญลักษณ์ สถิติ – คลังข้อมูลภาษากับรูปแบบและหน้าที่ของคำเรียกสีใน The Great Gatsby และฉบับแปลภาษาไทย”
โดย รศ. ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ
ดำเนินรายการโดย คุณบุญรักษ์ จรัญวรพรรณ

9 เมษายน 2565
เรื่อง “การศึกษาคำพ้องภาษาอังกฤษ chance และ opportunity โดยใช้คลังข้อมูลภาษา”
โดย คุณบุญรักษ์ จรัญวรพรรณ
ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ

16 เมษายน 2565
เรื่อง “หนูกับความสกปรกของเมืองในเรื่องสั้น “The Burial of the Rats” ของบราม สโตเกอร์”
โดย ผศ. ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี

23 เมษายน 2565
เรื่อง “Shakespeare and Present-Day English”
โดย ผศ. ดร.นิรดา จิตรกร
ดำเนินรายการโดย อ. ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล


ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง