ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า ในหัวข้อ “LGBTQ+…พื้นที่ชีวิตในวัฒนธรรมอินเดีย”

ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า ในหัวข้อ
“LGBTQ+…พื้นที่ชีวิตในวัฒนธรรมอินเดีย”
กับแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์วุฒิพงษ์ ถวิลสมบัติ (อ.เอลี่)
ผู้ดำเนินรายการ ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และ อ. ดร.บุณฑริกา บุญโญ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 2565 เวลา 19.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง