ขอเชิญชมบันทึกภาพโครงการบรรยายพิเศษเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์

ขอเชิญชมบันทึกภาพโครงการบรรยายพิเศษเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ 
จัดโดย ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบรรยายหัวข้อ “แปลเรื่องไทยๆ เป็นภาษาฝรั่งเศส”
โดย วิทยากร : อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ 
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง