บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด ได้กรุณามอบทุนการศึกษาในนาม “เงินทุนซัมมิท เฮลธ์แคร์” ให้แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คุณพิษณุวัชร เจริญพัชรพร จากบริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด ได้กรุณามอบทุนการศึกษาในนาม “เงินทุนซัมมิท เฮลธ์แคร์” ให้แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในปีการศึกษา 2565 การนี้ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) เป็นผู้รับมอบ