คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดี เข้าเยี่ยมคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงานต่าง ๆ ในการพัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารงานและการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ