รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกันยายน 2565

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกันยายน 2565 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

10 กันยายน 2565
เรื่อง: “นโยบายเศรษฐกิจเกาหลีจากยุคสงครามเย็น สู่ยุคสงครามรัก”
วิทยากร: ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ. ดร.มานพ อาดัม

17 กันยายน 2565
เรื่อง: “นโยบายด้านกระแสเกาหลีหลังวิกฤตต้มยำกุ้ง (1997 Asian Financial crisis)”
วิทยากร: ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ. ดร.มานพ อาดัม

24 กันยายน 2565
เรื่อง: “การเรียนการสอนด้านเกาหลีศึกษาในประเทศไทย
วิทยากร: ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ. ดร.มานพ อาดัม

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล