ขอเชิญชมบันทึกรายการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง คลังข้อมูลภาษากับการวิจัยภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล: ภาษา วาทกรรม วรรณกรรม การแปล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ

ขอเชิญชมบันทึกรายการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง คลังข้อมูลภาษากับการวิจัยภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล: ภาษา วาทกรรม วรรณกรรม การแปล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ จากภาควิชาภาษาอังกฤษ – 28 พฤศจิกายน 2565

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง