ขอเชิญฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “หลากความหมาย หลายหน้าที่: “ให้” ที่มากกว่า “การให้”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “หลากความหมาย หลายหน้าที่: “ให้” ที่มากกว่า “การให้” โดย อาจารย์ ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคล ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น.
—————————————-
กริยา “ให้” ในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยมีความหมายและหน้าที่ในประโยคอย่างไร ?
กริยา “ให้” ของสองภาษาสามารถเทียบเคียงกันได้ทุกความหมายหรือไม่ ?
ปัจจัยใดทำให้เกิดความเหมือนหรือความแตกต่าง ?

รับชมย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง