คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง