ขอเชิญชมบันทึกการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ภาควิชาภาษาศาสตร์

ขอเชิญรับฟังการบรรยายย้อนหลังในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น.

————————————————————————-

เนื้อหาการบรรยาย

* ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมเป็นอย่างไร?

* มีแง่มุมใดของภาษาหรือไม่ ที่ยากเป็นพิเศษสำหรับเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึม?

* ลักษณะของภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทยมีความเหมือนหรือแตกต่างจากภาษาอื่น ๆ ที่มีผู้ศึกษาไว้เป็นจำนวนมากแล้วอย่างไร?

รับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์