ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund หรือ UNFPA)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund หรือ UNFPA) นำโดยคุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง UNFPA กับคณะอักษรศาสตร์ในการสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมในวงกว้างเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ สุขภาพทางเพศ และการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย

การหารือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความร่วมมือ โดยในอนาคตจะมีการจัดอบรมสัมมนาให้แก่นิสิตและเปิดโอกาสให้นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้เข้าร่วมดูงานที่สำนักงานของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติต่อไป

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง