ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอการบรรยายเรื่อง “งอกงาม-ข้ามกาล: พลังของภาษาในโลกวรรณศิลป์และสื่อร่วมสมัย”

ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอการบรรยายเรื่อง “งอกงาม-ข้ามกาล: พลังของภาษาในโลกวรรณศิลป์และสื่อร่วมสมัย” การบรรยายทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ จัดโดย…ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ (camcorder) Facebook Fanpage เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

รับชมย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์