รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

8 กรกฎาคม 2566
เรื่อง: “ผู้หญิงกับความรุนแรง ในนวนิยายของชาร์ล็อต เดเคอร์”
วิทยากร: ผศ.ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม

15 กรกฎาคม 2566
เรื่อง: “ว่าด้วยการสร้างเงื่อนไขในคลังข้อมูลภาษาโคโรนาไวรัส”
วิทยากร: ผศ.ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์

22 กรกฎาคม 2566
เรื่อง: “ว่าด้วยการใช้ประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษในงานเขียนพุทธศาสนาเพื่อสังคม”
วิทยากร: ผศ.ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์

29 กรกฎาคม 2566
เรื่อง: “Absolute clauses ใน Harry Potter (เรื่องจริงหรือนิยาย)”
วิทยากร: คุณชยพล ค่าแพง
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.นิรดา จิตรกร

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง