ขอเชิญรับฟังบันทึกการบรรยายย้อนหลังในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “จากประวัติศาสตร์สู่จอภาพยนตร์: การเมืองและการละครในแมนสรวงจากมุมมองการเขียนบทและการแปล”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังบันทึกการบรรยายย้อนหลังในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “จากประวัติศาสตร์สู่จอภาพยนตร์: การเมืองและการละครในแมนสรวงจากมุมมองการเขียนบทและการแปล” โดย ผศ. ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ และคุณพรกมล ชินประสาทศักดิ์ ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.แพร จิตติพลังศรี เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมา

รับชมย้อนหลัง ที่นี่

————————————————————————-

เนื้อหาการบรรยาย

การเลือกสรรและจัดวางข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการหาสมดุลระหว่างความเป็นหนัง political drama กับความเป็นหนังวาย ภายใต้หน้าหนังวัฒนธรรมในการสร้างบทแมนสรวง และประเด็นปัญหาการแปลคำบรรยาย (subtitle) เป็นภาษาต่างประเทศ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง