รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนตุลาคม 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนตุลาคม 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

7 ตุลาคม 2566
เรื่อง: “มนุษยศาสตร์ดิจิทัล”
วิทยากร: อ.ดร.ตรีพล เกิดนาค
อาจารย์ประจำหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

28 ตุลาคม 2566
เรื่อง วรรณคดีศึกษาหลังการวิพากษ์ (Postcritique) : บทบาทการอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
วิทยากร:อ.ดร.จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

 

 

Ist möglicherweise ein Bild von Text „เสาร์ที่ 7 ต.ค. 66 อัญรพาที มนุษยศ มนุษยศาสตร์ ดิจิทัล โดย อ.ดร.ตรีพล เกิดนาค ScanQRcode รับฟังรายการย้อนหลัง สถานีวิทยุจุฟาฯFM FM101.5MHz(CURdio) 101.5MHz (CU ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ งานวิจัย คณะอักษรฯ 0-2218-4923“

 

Ist möglicherweise ein Bild von 3 Personen, Personen, die lernen und Text

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง