คณะอักษรศาสตร์ให้การต้อนรับ Professor Dexing Song จาก National University of Defense Technology (NUDT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะอักษรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธุ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dexing Song จาก National University of Defense Technology (NUDT) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือกันทั้งทางวิชาการ วิจัย ในด้านการอบรมและศึกษาภาษาต่างประเทศ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล