กิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวันภาษาฮินดีโลก 2567 (Vishva Hindi Diwas 2024)

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 15:00-18:00 น. สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย, ศูนย์อินเดียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไทยแลนด์ฮินดีปริษัท-อาศรมวัฒนธรรมไทยภารต จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวันภาษาฮินดีโลก 2567 (Vishva Hindi Diwas 2024) ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

เมื่อเริ่มพิธีจุดประทีปและสวดสรัสวตีวันทนา ตามธรรมเนียมประเพณีของอินเดียแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน จากนั้นนายนาเกซ ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดีย ได้ขึ้นกล่าวพิเศษถึง บทบาทและความสำคัญของภาษาฮินดีที่กำลังมีมากขึ้นบนเวทีโลก ต่อจากนั้น

รองศาสตราจารย์สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเป็นผู้มอบ “รางวัลวิทยาทานวินายก 2567” แก่นายสุนิว โคธารี ผู้มีคุณูปการ สร้างคุณประโยชน์ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่วงการอินเดียศึกษาในประเทศไทย ศูนย์อินเดียศึกษาได้ริเริ่มมอบรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปีนี้

จากนั้นเป็นกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางภาษาฮินดีของนักเรียน นิสิตนักศึกษาจาก 6 สถาบันได้แก่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต

ศูนย์เรียนรู้สมาคมฮินดูสมาช

การประกวดแข่งขันมี 4 รายการได้แก่

การคัดลายมืออักษรเทวนาครี

การแสดงละครสั้นภาษาฮินดี

การอ่านวรรณกรรมภาษาฮินดี

การร้องเพลงภาษาฮินดี

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมี 5 ท่านได้แก่

ดร.ไจตันยะ ประกาศ โยคี ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมสวามีวิเกานันท์ สถานเอกอัครอินเดีย

นายสุศีล กุมาร ธานุกา ผู้แทนไทยแลนด์ฮินดีปริษัท อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต

นายสุนิว โคธารี บริษัทฟลอว์เลซจำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมัตถ์ คำเอก ข้าราชการบำนาญ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.สมาน แก้วเรือง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันละครสั้นภาษาฮินดี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการอ่านวรรณกรรมภาษาฮินดี

นายสุศีล กุมาร ธานุกา ผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 120 คน

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล