ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ ผู้แทน อ.บ. รุ่น 18 ที่บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ ผู้แทน อ.บ. รุ่น 18 ที่บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนิสิตคณะอักษรศาสตร์เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์