โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมคณะและเข้ารับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการจัดการหลักสูตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 – 11.00 น. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและเครือข่ายผู้ปกครองมัธยมศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเข้าเยี่ยมชมฯ ครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สนใจและเปิดสอนในคณะฯ รวมถึงเห็นบรรยากาศจริงของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ รองคณบดี (รับผิดชอบงานด้านวิชาการ) อ.ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก ผู้ช่วยคณบดี (รับผิดชอบงานด้านวิชาการ) และคุณวราพร พวงจันทร์หอม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง